RSS

Most Recent Articles

Transcript of Bill of Rights (1791)

Congress of the United States begun and held at the City of New-York, on Wednesday the fourth of March, one thousand seven hundred and eighty nine. THE Conventions of a number of the States, having at the time of their adopting the Constitution, expressed a desire, in order to prevent misconstr

ESKI TURK CEMIYETINDE SUTANNELIK

Eski türk cemiyetinde SÜTANNELÄ°K   Eren Akçiçek[1]

TIBBİYE, TIBBİYELİLİK VE YURTSEVERLİK

Tıbbiye, Tıbbiyelilik ve Yurtseverlik Eren AKÇiÇEK ,M.D.,Ph.D. Tıbbiye, daha doğrusu Askeri Tıbbiye, ordunun hekim ihtiyacını karşılamak üzere 14 mart 1827’de Sultan 2. Mahmut’un buyruğu ile H

TIPTA HATIRAT YAZMANIN ÖNEMİ VE HATIRALARINI YAZAN TÜRK HEKİMLERİ

TIPTA HATIRAT YAZMANIN ÖNEMÄ° VE HATIRALARINI YAZAN TÜRK HEKÄ°MLERÄ°   Anı, eski terimle "Hatıra", Hatırat. Bir kimsenin kendi başından geçen olayları anlattığı yazı türüdür. TanınmıÅ
Page Navigation: Previous 1 ... 5993 5994 5995 5996 5997 5998 5999 6000 6001 Next (All)